Konstrundan Mittskåne

Skånska konstnärer i centrum

Åsa Antalffy Eriksson

Åsa Antalffy Eriksson
Presentation
Åsas målningar utgör en alldeles egen värld - ett glesbefolkat skogslandskap där gestalter stilla sitter och drömmer eller tyst passerar förbi. Oftast är de ensamma, eller så syns de inte alls och allt man ser är något de lämnat kvar - en borttappad docka, ett par mossbevuxna tofflor, en rostig nyckel. Ett trasigt pärlhalsband återkommer i flera av hennes målningar - ett attribut hos den sofistikerade, civiliserade kvinnan. Här är det avslitet - den polerade ytan har rämnat och kvinnan har återvänt till en sannare natur. Men hon är inte vild. Hon är fri, lugn till sinnes, inåtvänd men samtidigt totalt närvarande.
Ett annat återkommande motiv är barnet. Barnet behöver inte skala av några ytliga symboler för att vara i samklang med naturen; barnet sover, utforskar, klättrar och dansar i ett tempel av träd och stenar, utan rädsla.
Men man ska inte ledas att tro att skogen i Åsas värld är särskilt vänligt sinnad. Det är sig själv nog, tolerant och likgiltig så länge man inte stör den. Den erbjuder skydd från den yttre världens kaos och förvirring, men det är helt och hållet på skogens egna villkor. Människan vistas däri som på nåder, och vi tvingas acceptera att döden och livet tar lika stor plats - och att vi människor bara är en liten del av ett större system där vår roll inte är större än en svamps, eller en skalbagges.
Olja/Akryl
Åsa
Antalffy Eriksson
V Häglinge 2138
282 73
Sösdala
www.aszelaartiv.com
-
0768 85 88 50
...
Klockaregården Norra Mellby
0768858850
Ja
Norra Mellby 1161
Norra Mellby (Sösdala)
282 73
15
-

Total number of images: 9

Åsa Antalffy Eriksson
Åsa Antalffy Eriksson
Åsa Antalffy Eriksson
Åsa Antalffy Eriksson
Åsa Antalffy Eriksson
Åsa Antalffy Eriksson
Åsa Antalffy Eriksson
Åsa Antalffy Eriksson
Åsa Antalffy Eriksson
56.0490371
13.7202948

Translate

Swedish Danish English Finnish French German Norwegian Spanish

Copyright © Konstrundan Mittskåne.


Allt material på konstrundan.com tillhör Konstrundan Mittskåne eller den konstnär som skapat respektive målning och text.
Inget material på konstrundan.com får användas i andra sammanhang utan godkännande från upphovsrättsägaren..