Välkommen på utställning!

Claus Becker fortsätter med sina fantastiska träskulpturer. Om man inte kan hålla sig till Konstrundan kommer hans verk att visas på Hässleholms Kulturhus i en utställning tillsammans med Åsa Antalffy Eriksson och Tommy B Nilsson mellan den 19/2 och 19/3.