Linda Herrlin

Linda Herrlin
Linda Herrlin

Linda Herrlin

Jag arbetar med keramisk form, det kan vara figurativa ornament, objekt eller reliefer på större föremål. Tillverkar också brukskeramik i mindre serier. Medlem i Konsthantverkscentrum KHVC och Konstgillet Mittskåne. Efter utbildning i Keramikkonst på Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet, HDK, driver jag egen verkstad. Välkommen att besöka Gumlösa småskola i Fjärlöv!

CV

Utbildning
HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet 93-99
Keramisk tillverkning i Helsingborg -92
Östra Grevie Folkhögskola, estetisklinje -90-92
Konstskolan i Kristianstad 89-90

Stipendier
Carl Larsson Stipendiet
Estrid Ericssons stiftelse
Carl Jönssons undersstiftelse

Utställning

Kartnummer
68
Kan ta emot bussar
Ja

Kontaktuppgifter

Postadress
Fjärlöv 1318, 288 90 Vinslöv
Mobil
Sociala nätverk

Maila konstnären