Mats Lindh

Mats Lindh
Mats Lindh

Mats Lindh

Jag arbetar med måleri, grafik och foto. De senaste åren har jag arbetat mest med akvarell, akvarellmonotypi, träsnitt och fotogravyr. Några av mina akvareller är målade direkt ute i landskapet. Andra verk, som t.ex. akvarellmonotypier, är skapade i ateljén. Mina bilder blir intuitiva sammanfattningar; av ljus och dagrar, av intryck, känslor och upplevelser; speglingar som från ett inre öga. Dessa verk saknar nästa alltid geografisk anknytning. Det kan istället bli så att betraktarens egna erfarenheter skapar anknytningen och samtidigt en upplevelse av verket. I träsnitten utgår jag i de flesta fall från snabba tuschlavyrer som överförs till stocken och utgör en grund från vilken det färdiga verket växer fram. Underlaget till mina fotogravyrer är egna foton som jag tagit vid olika tillfällen. Fotot transformeras i dator så att det kan överföras till en tryckplåt genom fotoetsning. Den etsade plåten fägas sedan in och ett avtryck görs på ett papper i en koppartryckspress.

Utställning

Kartnummer
36
Kan ta emot bussar
Ja

Kontaktuppgifter

Postadress
Siriusvägen 12, 281 43 Hässleholm
Mobil

Maila konstnären