Åsa Antalffy Eriksson

Stum inför det väldiga - Olja på duk